Валюталық бақылау

Шетел валютасында қызмет көрсету

Артықшылықтары

  • Күнбе-күн есеп жүргізу
  • Тегін кеңестер
  • Валюталық шарттардың жобаларына және оларға енгізілген өзгерістерге алдын ала сараптама жүргізу
  • Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасындағы барлық өзгерістер туралы клиенттерді үнемі және уақтылы хабардар ету

Қызмет көрсету шарттары

Қызметтер:

  • Есеп айырысудың кез келген нысандарын жүргізу (құжаттамалық аккредитивтер, құжаттамалық және таза инкассо)
  • Кепілдік операцияларын жүргізу
  • ҚР аумағындағы резиденттер арасындағы сыртқы сауда келісімшарттары мен келісімшарттар бойынша есеп айырысуларды құрылымдауға көмек көрсету
  • Кредит беру және сауданы қаржыландыру құралдарын пайдалана отырып есеп айырысу жүргізу
  • Мәміле жасаудың кез келген кезеңінде кеңес беру

Құжаттар