Оптимальный (Оңтайлы) депозиті

Негізгі параметрлері
Шарттары
Салым ұсынылатын клиенттер сегменті
Жеке кәсіпкерлер / шаруа (фермер) қожалықтары, жеке нотариустар
Салымды орналастыру мерзімі

6, 12, 24 ай – теңгемен;

6, 12 ай – АҚШ долларымен

Операциялар валютасы
теңге, АҚШ доллары
Салымның ең аз сомасы / Салым бойынша төмендетілмейтін қалдық

500 000 теңге

1 000 АҚШ доллары
Салымның максималды сомасы

1 800 000 000 теңге;

5 000 000 АҚШ доллары

Салымға қосымша жарналар
Салымның ең жоғары сомасынан аспаған жағдайда рұқсат етіледі
Ішінара алу
Салым сомасы төмендетілмейтін қалдық сомасынан кем емес мөлшерде сақталған жағдайда жол беріледі
Сыйақыны капиталдандыру
Ай сайын
Банк салымы Шартын мерзімінен бұрын бұзу шарттары
  1. банктік Салым Шартының талаптарына сәйкес Салым сомасын күнтізбелік 1 (бір) айдан аз нақты орналастыру мерзімі кезінде сыйақыны есептеу және төлеу көзделмейді;

    Салым сомасын 1 (бір) және бір күнтізбелік айдан астам нақты орналастыру мерзімі кезінде сыйақы 0,5% - теңге мөлшерлемесі бойынша; 0,05% - АҚШ долларымен Салымда ақша орналастырылған күндердің нақты саны үшін қайта есептеледі және төленеді
Салымды ұзарту

Қарастырылмаған 

Сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері
Жеке белгіленеді