ЕКҚ Пакеттері: «Бизнес Стандарт» және «Бизнес Премиум»

Егер Клиенттің қажеттілігі Банк ВТБ (Қазақстан) қызметінде теңдестірілген болса – Бизнес топ пакетінің шартында банк қызметтерін пайдаланыңыз.

Бизнес

Стандарт

Премиум

«Электронный клиент» компьютерлік-модем жүйесін пайдаланғаны үшін ай сайынғы абоненттік төлем
Қолма-қол ақшаны қабылдау Айына 1 млн.теңгеге дейін * Айына 2 млн.теңгеге дейін *
Қолма-қол ақшаны беру Айына 2 млн.теңгеге дейін * Айына 3 млн.теңгеге дейін *
«Электронный клиент» жүйесі бойынша сыртқы аударылымдар теңгеде Айына 30 данаға дейін * Айына 60 данаға дейін *
Банк-қаржы құжаттарының түпнұсқаларын беру Айына 3 құжат* Айына 4 құжат*
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте қызмет көрсетумен байланысты анықтамаларды ұсыну Айына 3 құжат* Айына 4 құжат*
Ақша чек кітапшасын сату