Кредит/ақшамен жабылған кредиттік желі

Нысаналы мақсаты Кредит валютасы Кредит сомасы Кредит мерзімі Мөлшерлеме Қамтамасыз етуі
 • Айналым қаражатын толықтыру және / немесе,
 • Негізгі құралдарды сатып алу және жетілдіру
 • Ұзақ мерзімді активтерге күрделі шығындар
 • Инвестициялық мақсаттар (жобалық қаржыландырудан басқа)
 • Жоғарыда аталған мақсаттарға берілген берешекті қайта қаржыландыру.

 • KZT
 • RUB
 • USD (өкілеттік аясында)
 • EUR (өкілеттік аясында)

 • Максималды сома көрсетілген сомадан артық болмау керек:
 • 150 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT баламасы немесе өкілеттік аясында USD/EUR) - 36 айдан артық емес мерзімде.
 • Максималды сома Банктің талаптарын ескере отырып, Клиенттің міндеттемелері бойынша Кепіл беруші кепілде/вексельде қамтамасыз еткен ақша/вексельді жабу сомасынан аспауға тиіс. • Максималды мерзімі:
 • 36 айға дейін - 150 000 000 RUB (шешім қабылдау күніне KZT баламасы немесе USD/EUR өкілеттік аясында)артық емес сома болғанда;


 • жеке


 • Банктің арнайы шотына орналастырылған ақша (кепілзат).
 • Банктің кепілдік индоссаменті бар векселі кредиттік мәміле валютасы сияқты валютада.