«Даму-Оптима» жеке кепілдік беру бағдарламасы

Кредиттің мақсаты

  1. Инвестициялар
  2. Айналым қаражатын толықтыру
  3. Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру

Кредиттің ең жоғарғы сомасы

  • 180 000 000 теңгеден артық емес – жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін
  • 30 000 000 теңгеден артық емес – ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін

Кепілдік қамтамасыз ету

  1. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін кредит сомасының кепілдік құны бойынша кемінде 15% - / жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін кредит сомасының кепілдік құны бойынша кемінде 50%;
  2. Кәсіпкер Банк белгілеген мерзімде инвестициялық мақсаттарға берілген банктің кредиті есебінен сатып алынған барлық жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүлікті қосымша қамтамасыз ету ретінде беруге міндетті.

Ерекше шарттар

Кредит бойынша негізгі борышты өтеу/ішінара өтеу кезінде кепілдік сомасы, егер кепілдік шартында өзгеше айтылмаса, қатысу мөлшеріне көбейтілген негізгі борышты өтеу сомасына тең сомаға азайтылады.