Шағын бизнес үшін арналған Экспресс-шот

img1.jpg

Шағын бизнес субъектілеріне арналған «Экспресс-шот»

Топтың бүкіл ақшалай ағынын шоғырландырған кезде, барлық корпоративтік бірлестіктер табысты жұмыс істейтіні танымал. Компаниялар өз ақшалай қаражатын Банкке орналастыру кезінде, оның қызмет көрсету сапасы және беделі бизнесті жүргізу тиімділігін анықтайды.

Шағын бизнес субъектілері үшін Банк ВТБ (Қазақстан) мамандарымен дайындалған жаңа өнім бір компания тобының ішінде қаржы шығындарды төмендетуге және автоматты тәртіпте ақша ағынын ішінде жедел таратуға рұқсат береді.

Жұмыс принципі

  1. Топқа кіретін компания шоттарының бірі «негізгі компаниямен» тағайындалады, оған «қатысушылар» компаниясының шотынан ұсынылған тауар/ жұмыс/ қызмет үшін ақшалай қаражаттар аударылады.
  2. Операциялық күн ішінде әрбір шотта:
    • «қатысушылар» шоттары бойынша шығын операцияларды жүргізу мүмкіндігі автоматты түрінде талданады;
    • «қатысушылар» шоттары бойынша автоматты түрінде төлем құжаттарының құрылуын және «негізгі компанияға» қаражаттың аударылуын жүзеге асырады.
  3. «Қатысушылар» шоттарынан барлық ақшалай қаражаттар «негізгі компания» аясында таңдалған шотта шоғырландырылады.

Операция валютасы

Теңге

Өнімді алу үшін шарттар

  1. Банктік ағымдағы шотының типтік шартының қорытындысы;
  2. «Экспресс-шот» өнімі бойынша қызметті алу туралы өтінішті ұсыну.

Ескертпе: 
Өнім қолданыстағы банктік ағымдағы шот шартының шегінде ұсынылуы мүмкін.