«Жинақтық» салымы

Вклад «Сберегательный» – дает возможность закрыть вклад досрочно с частичной потерей вознаграждения, при этом частичные изъятия и дополнительные взносы по вкладу не предусмотрены.«Жинақтық» - қажетті соманы жинауға арналған салым

«Жинақтық» салымы –сыйақыны ішінара жоғалту арқылы салымды мерзімінен бұрын жабуға мүмкіндік береді, бұл ретте ішінара алу және салым бойынша қосымша жарналар қарастырылмаған.
Салым шарттары
Салымды толықтыру Ішінара алу Сыйақы төлемі Мерзімінен бұрын жабу
Жоқ Жоқ Ағымдағы шотқа ай сайынғы төлем / капиталдандыру Салымды ашқан күннен бастап 1 айға дейін– сыйақыны төлеместен,
1 айдан көп – шоттағы ақшаның нақты болған уақытына сыйақы мөлшерлемесінің 1/2


Сыйақы мөлшерлемесі
Валютасы Салымның ең төменгі сомасы (кемімейтін қалдық) Ең жоғарғы сома
1 3 6 12 13 24 36
Салымды орналастыру мерзімдері, ай

KZT

15 000

0 (до 0)

0 (до 0)

8,5 (до 8,8)

9,6
(10,0 дейін)

0
(0 дейін)

0
(0 дейін)

0
(0 дейін)

USD

100

1,0 (до 1,0)


Ескерту: Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сәйкес есептелген.