«Жинақтаушы» салымы

Жинақтаушы салымы

Жинақтаушы салымы – бұл сыйақыны жоғалтпастан, кемімейтін қалдық шегінде кез-келген уақытта ақшаны толтыру және алу мүмкіндігі бар депозиттің ең ыңғайлы түрі.


Салым шарттарыСалымды толықтыру Ішінара алу Сыйақы төлемі Мерзімінен бұрын жабу
Бар Бар Ағымдағы шотқа ай сайынғы төлем / сыйақыны капиталдандыру Салымды ашқан күннен бастап 1 айға дейін – сыйақыны төлеместен,
1 айдан көп – шоттағы ақшаның нақты болған уақытына сыйақы мөлшерлемесінің 1/2

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша Салым түрі - мерізмді салым

Салым бойынша кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы*:

- салым тенге валютасында - 10 000 000 тенге

- салым шетел валютасында - 5 000 000 тенге

Сыйақы мөлшерлемесі

Валютасы Салымның ең төменгі сомасы Ең жоғарғы сома Салымды орналастыру мерзімдері, ай
12 13 24 36
Сыйақының мөлшері (жылдық %, (СЖТМ %)
KZT 15 000 1 800 000 000 8,0 (8,3 дейін) 8,0 (8,3 дейін) 8,0 (8,3 дейін) 8,0 (8,3 дейін)

2022 жылғы 3 мамырдан бастап жеке тұлғалардың салымдарын АҚШ долларымен қабылдау тоқтатылады. Осы валютадағы қолданыстағы салымдар депозитті орналастыру мерзімі мен түріне қарамастан, жылдық 0%-дық мөлшерлеме бойынша ұзартылатын болады.

Ескерту: Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сәйкес есептелген.  

Салымды ашу үшін құжаттар  - Жеке тұлғаны куәландыратын


* Салым бойынша кепілдіктің ең жоғары (шекті) сомасы - "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" ҚР Заңының 18-бабында белгіленген кепілдіктің (кепілдік өтемінің) ең жоғары (шекті) мөлшерін құрайтын жинақ шотындағы ақша қалдығының сомасын негізге ала отырып, Банкті "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" барлық банктік операцияларды жүргізу. Салымшының Банкте жоғарыда көрсетілген кепілдендірілген депозиттердің бірнеше түрлі түрлері болған жағдайда, депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым олар бойынша депозиттің әрбір түрі бойынша жеке белгіленген кепілдік өтемнің ең жоғары мөлшері шегінде жиынтық кепілдік өтемін төлейді, бірақ жиырма миллион теңгеден аспайды.