«Жинақтаушы» салымы

Жинақтаушы салымы – бұл сыйақыны жоғалтпастан, кемімейтін қалдық шегінде кез-келген уақытта ақшаны толтыру және алу мүмкіндігі бар депозиттің ең ыңғайлы түрі.


Салым шарттары
Салымды толықтыру Ішінара алу Сыйақы төлемі Мерзімінен бұрын жабу
Бар Бар Ағымдағы шотқа ай сайынғы төлем / сыйақыны капиталдандыру Салымды ашқан күннен бастап 1 айға дейін – сыйақыны төлеместен,
1 айдан көп – шоттағы ақшаның нақты болған уақытына сыйақы мөлшерлемесінің 1/2

Сыйақы мөлшерлемесі
Валютасы Салымның ең төменгі сомасы (кемімейтін қалдық) Ең жоғарғы сома Салымды орналастыру мерзімдері, ай
12 13 24 36
Сыйақының мөлшері (жылдық %, (СЖТМ %)

KZT

15 000

1 800 000 000

8,0
(8,3 дейін)

8,0
(8,3 дейін)

8,0 
(8,3 дейін)

8,0
(8,3 дейін)

2022 жылғы 3 мамырдан бастап жеке тұлғалардың салымдарын АҚШ долларымен қабылдау тоқтатылады. Осы валютадағы қолданыстағы салымдар депозитті орналастыру мерзімі мен түріне қарамастан, жылдық 0%-дық мөлшерлеме бойынша ұзартылатын болады.

Ескерту: Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің талаптарына сәйкес есептелген.  

Салымды ашу үшін құжаттар 
Жеке тұлғаны куәландыратын