12.02.2016 ж. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің Шешімі

16 февраля 2016

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін ақпараттар, мәселелер тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в» үй.

2) директорлар кеңесінің жалпы жиналысы өтетін күн, уақыт және орны - 12.02. 2016 ж., Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в» үй;

3) директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1.     2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы.

2.     01.01.2016 ж. жағдай бойынша Кредиттік саясатты орындау жөніндегі есепті қарау туралы.

3.     2015 жылғы 4 тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның және оның қызметкерлерінің тарифтік саясатты сақтау туралы есебін қарау туралы.

4.     01.12.2015 ж. жағдай бойынша өтімділіктің стресс – тестілеу (сценарий талдау) нәтижелерін қарау және сезімталдықты талдау туралы.

5.     Тарихи деректерді пайдаланып, нарықтық тәуекелдерді басқару рәсімдерінің сенімділігін және тиімділігін тексеру үшін бэк-тестинг нәтижелерін бекіту туралы.

6.     2016 жылға нарықтық тәуекелдердің және өтімділік тәуекелдерінің және стресс – тестілеу сценарийлерінің лимиттерін бекіту туралы.

7.     Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарау туралы.

8.     Елдік лимиттер белгілеуді ұйғару туралы.

9.     Банктің Директорлар кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің жеке құрамын өзгерту туралы.

10. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасалуында қызығушылық бар мәміле жасауды қарау туралы.

11. Банк Басқармасының мүшесіне қаржы ұйымында жұмыс істеуіне келісім беру туралы.

4) қабылданған шешімдер:

Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша - «2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша басқарушылық есептілікті қарау туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

1. 2015 жылғы қарашадағы қорытынды бойынша Банктің басқарушылық есептілігі назарға алынсын (осы хаттамаға № 1 қосымша), мыналарды қамтиды:

·           2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша бизнес желілер негізгі қаржылық көрсеткіштерінің басқарушылық есебі;

·           2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша кредит тәуекелдерінің басқарушылық есебі;

·           2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша қаржылық тәуекелдердің басқарушылық есебі;

·           2015 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша операциялық тәуекелдердің басқарушылық есебі;

·           Ақпараттық технологиялар және Ақпараттық қауіпсіздіктегі тәуекелдерді басқару жүйесінің басқарушылық есебі;

•    Стресс – тестілеу нәтижелері туралы есеп (осы хаттамаға № 2 қосымша).

Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша - «01.01.2016 ж. жағдай бойынша Кредиттік саясатты орындау жөніндегі есепті қарау туралы»

 Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

01.01.2016 жылғы жағдай бойынша Кредиттік саясатты орындау бойынша есеп назарға алынсын (осы хаттамаға № 3 қосымша).

Күн тәртібіндегі 3 мәселе бойынша – «2015 жылғы 4 тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның және оның қызметкерлерінің тарифтік саясатты сақтау туралы есебін қарау туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

3. 2015 жылғы 4 тоқсанға Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның және оның қызметкерлерінің тарифтік саясатты сақтау туралы есебі назарға алынсын (осы хаттамаға № 4 қосымша).

Күн тәртібіндегі 4 мәселе бойынша – «01.12.2015 ж. жағдай бойынша өтімділіктің стресс – тестілеу (сценарий талдау) нәтижелерін қарау және сезімталдықты талдау туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

4. 01.12.2015 ж. жағдай бойынша өтімділіктің стресс – тестілеу (сценарий талдау) нәтижелері және сезімталдықты талдау назарға алынсын (осы хаттамаға № 5 қосымша).

Күн тәртібіндегі 5 мәселе бойынша – «Тарихи деректерді пайдаланып, нарықтық тәуекелдерді басқару рәсімдерінің сенімділігін және тиімділігін тексеру үшін бэк-тестинг нәтижелерін бекіту туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

5. Тарихи деректерді пайдаланып, нарықтық тәуекелдерді басқару рәсімдерінің сенімділігін және тиімділігін тексеру үшін бэк-тестинг нәтижелері бекітілсін (осы хаттамаға № 6 қосымша).

Күн тәртібіндегі 6 мәселе бойынша – «2016 жылға нарықтық тәуекелдердің және өтімділік тәуекелдерінің және стресс – тестілеу сценарийлерінің лимиттерін бекіту туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

6. 2016 жылға нарықтық тәуекелдердің және өтімділік тәуекелдерінің және стресс – тестілеу сценарийлерінің лимиттері бекітілсін (осы хаттамаға № 7 қосымша).

Күн тәртібіндегі 7 мәселе бойынша – «Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарау туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

7. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережеге енгізілетін №2 өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін (осы хаттамаға № 8 қосымша).

Күн тәртібіндегі 8 мәселе бойынша – «Елдік лимиттер белгілеуді ұйғару туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

8. Директорлар кеңесі Кредиттік комитетінің 11.01.2016 ж. №1 шешіміне сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ үшін ғаламдық бизнес желілер бөлігінде Қазақстан Республикасына елдік лимит белгілеу ұйғарылсын (осы хаттамаға №9 қосымша).

Күн тәртібіндегі 9 мәселе бойынша – «Банктің Директорлар кеңесі жанындағы Кредиттік комитеттің жеке құрамын өзгерту туралы».

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

9.1. Комитеттің келесі мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылсын:

Ирина Игоревна Туралиева, Андрей Валерьевич Галаев.

9.2. Анна Ивановна Калинкина Комитет мүшесі болып тағайындалсын.

9.3. Сергей Анатольевич Адаменко комитет мүшесі Анна Ивановна Калинкинаның тұрақты жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы, іссапар кезінде немесе еңбекке уақытша жарамсыздық кезеңінде орнын басатын тұлға болып анықталсын.               

9.4. Комитеттің мынадай жеке құрамы расталсын:

Комитет төрағасы

Михаил Леонидович Якунин

Комитет төрағасының орынбасары

Дмитрий Александрович Забелло

Комитет мүшесі

Динара Картаевна Жакенова

Комитет мүшесі

Динара Нурлановна Калышева

Комитет мүшесі

Асем Кенжебек

Комитет мүшесі

Наталья Васильевна Иваненко

Комитет мүшесі

Юрий Владимирович Анисимов

Комитет мүшесі

Анна Ивановна Калинкина

Күн тәртібіндегі 10 мәселе бойынша – «Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасалуында қызығушылық бар мәміле жасауды қарау туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

10. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға – Басқарма Төрағасы Д.А. Забелломен жасалуында қызығушылық бар мәміле - «жинақтаушы» салымын (сыйақы капиталдандыру бар) ашу туралы шартты стандартты шарттар бойынша, осы хаттаманың №10 қосымшасына сай талаптармен жасау ұйғарылсын.

Күн тәртібіндегі 11 мәселе бойынша – «Банк Басқармасының мүшесіне қаржы ұйымында жұмыс істеуіне келісім беру туралы»

Дауыс беру қорытындысы:

Қолдағандар – М.Л. Якунин, К.М. Досмукаметов, Б.Ю. Валиев, Д.Х.Кыдырбаев, М.Э. Осеевский, С.И. Сизова, В.В. Смаков, С.В. Степанов;

Қарсы болғандар – жоқ

Шешім бірауыздан қабылданды.

Қабылданған шешім:

11. Банк Басқармасының мүшесі Әсем Кенжебекке «Qazaq Financial Group» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына жұмыс істеуіне келісім берілсін.