Тарифтер

Заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер/шаруа қожалығы үшін есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер (банктерден басқа)
Tariffs_for_cash_management_services_for_legal_entities_individual_entrepreneurs_farms.pdf, 236 KB, 25 маусым 2012

Заңды тұлғаларға арналған құжаттамалық және кредиттік операциялары бойынша тарифтер
Tariffs_for_documentary_and_credit_operations_for_legal_entities.pdf, 110 KB, 27.09.2013

Жеке тұлғаларға арналған төлем карточкалары бойынша тарифтер
attachment_salary_kz.pdf, 294 KB, 04.04.2014

Заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер/шаруа қожалығы үшін сейфтік қызметтері бойынша тарифтер (банктерден басқа)
Tariffs_for_safe_box_leasing_for_legal_entities_individual_entrepreneurs_farms.pdf, 123 KB, 25 маусым 2012

Осы бөлемде Банк ВТБ (Қазақстан) заңды тұлғаларға (банктен басқа), операциялардың жеке түрлері бойынша – жеке кәсіпкерлерге және шаруа қожалығына көрсетілген қызметтері үшін тарифтердің жинағы орналасқан.

28.09.2011ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №№17/2011 хаттамасымен бекітілген жоғарыда көрсетілген тарифтер, өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып:

14.11.2011ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №20/2011 хаттамасы;
21.12.2011ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №25/2011 хаттамасы;
13.03.2012ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №03/2012 хаттамасы;
31.05.2012ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №10/2012 хаттамасы;
15.06.2012ж. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымы Директорлар кеңесі отырысының №11/2012 хаттамасы