Комплаенс-бақылаушысының

Банктің Комплаенс-бақылаушысының ресми интернет бетіне хош келдіңіздер.

Комплаенс-бақылаушының ерекше құзыретіне комплаенс – қауіп-қатерлерді басқару саясатын іске асыруға бақылау, заңсыз жолмен алынған кірістерді жария етудің (ізін жасырудың) қарсы әрекеттерімен байланысты, функияларды орындау және лаңкестікті қаржыландыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзу салдарынан шығыстардың (шығындардың) туындауының қауіп-қатерін азайту кіреді.

Комплаенс-бақылаушы лауазымына Банктің Директорлар Кеңесімен тағайындалады, комплаенс – қауіп-қатерлерді басқару бойынша оған жүктелген функцияларды орындаған кезде тәуелсіз мәртебеге ие.

Сізге келесі белгілі болған жағдайда, әркім Комплаенс-бақылаушыға жүгінуге құқылы:

  • Банкпен немесе Банк қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының заңнамасын, соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін бұзу фактілері туралы;
  • Банк қызметкерлерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері туралы;
  • банк құпиясын заң жолына қайшы ашу фактілері туралы;
  • Банк қызметкерлерінің қатысуымен мүдделердің жанжалдары туралы;
  • Сіз Банкке жүгінген кезде басыңыздан кешкен этика нормаларының бұзушылықтары туралы.

Комплаенс-бақылаушыға өтініш жолдау үшін, Сіз «Авторландырылған өтініш» нысанын пайдалануыңыз мүмкін. Бұл нысанды пайдалану үшін төменде «Авторландырылған өтініш» сілтемесін қарап шығу қажет. Бұндай өтініш Комплаенс-бақылаушымен міндетті қаралады және мәліметіне алынады.

Егер Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді көрсетпеуді қаласаңыз, Сіз «Домалақ өтініш» нысанын пайдаланып, домалақ өтініш жолдауға құқылысыз. Бұндай жағдайда, Комплаенс-бақылаушы домалақ өтінішті қарауға қабылдау бойынша құқығын өзіне қалтырады.

Авторландырылған өтініш
Т.А.Ә.  *
Сіз болып табыласыз  *
ЖСН 

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі – жеке кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын жеке тұлға, соның ішінде жеке кәсіпкер үшін жасақталатын бірегей нөмірі. ЖСН Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжатта көрсетіледі.

Ескерту: Бейрезиденттерге ЖСН аясын толтыру міндетті болып табылмайды.

Байланыс телефоны  *
Электронды поштаның байланыс мекен-жайы
Пошта индексі
Пошта мекен-жайы
Өтініш мәтіні  *

/1000

Автоматты толтырудан қорғау
Суреттегі символдарды енгізіңіз *


* обязательные поля
** Өтініштің максималды ұзындығы 1000 белгіден артпауы тиіс.Домалақ өтініш
Өтініш мәтіні  *

/1000

Автоматты толтырудан қорғау
Суреттегі белгілерді еңгізіңіз *


* Толтыру үшін міндетті жерлері.
** Өтініштің максималды ұзындығы 1000 белгіден артпауы тиіс.