Банктік корпоративтік құжаттары

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №3 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 28 сәуіріндегі № 08/2017 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №3 өзгертулер мен толықтырулар). Осы № 3 Өзгертулер мен толықтырулар, 2017 ж. 28 сәуірінен бастап күшіне енетін Бөлім 3. «Жеке тұлғаларға арналған кредит операциялары бойынша тарифтер» 1.2.4. тармағын және Бөлім 14. «Заңды тұлғаларға және шағын кәсіпкерлік субъектілері жеке кәсіпкерлерге арналған (шағын бөлшек бизнес сегменті) есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша пакеттік қызметтер тарифтері» 7 тармағын қоспағанда, 2017 ж. 18 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банктің жалпы банк Ережесі_с изм №3.pdf, 566 КБ, 03.05.2017

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі_с изм №3.pdf, 720 КБ, 03.05.2017

Қосымша 2 -ЗТ тариф кестесі _с изм.№3.pdf, 612 КБ, 03.05.2017

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №2 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 24 ақпанында № 03/2017 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №2 өзгертулер мен толықтырулар). Осы №2 өзгертулер мен толықтырулар 2017 жылдың 14 наурызынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банктің жалпы банк Ережесі_с изм №2.pdf, 554 КБ, 27.02.2017

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі_с изм №2.pdf, 630 КБ, 27.02.2017

Қосымша 2 -ЗТ тариф кестесі _с изм.№2.pdf, 552 КБ, 27.02.2017

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №1 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 19 желтоқсанда № 34/2016 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №1 өзгертулер мен толықтырулар).

Осы №1 өзгертулер мен толықтырулар 2017 жылдың 3 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банктің жалпы банк Ережесі_с изм №1.pdf, 304 КБ, 20.12.2016

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі_с изм №1.pdf, 390 КБ, 20.12.2016

Қосымша 2 -ЗТ тариф кестесі _с изм.№1.pdf, 622 КБ, 20.12.2016Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жалпы банк және өзге-де операцияларды жүргізу талаптары туралы ереже 2016 жылғы 30 қыркүйек Банктің Директорлар Кеңесінің № 28/2016 хаттамасымен бекітілді. Осы Ереже 2016 жылғы 14 қазан күшіне енеді.
Осы Ереже күшіне енген сәттен бастап 2015 жылғы 4 желтоқсанында Банктің Директорлар кеңесінің № 38/2015 хаттамасымен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Банкілік және өзге операциялар жүргізудің жалпа талаптары туралы ереженің қолданысы тоқтатылады, № 1 өзгерістері және толықтырулары бар, 2015 жылғы 31 желтоқсандағы Банктің Директорлар кеңесінің № 40/2015 хаттамасымен бекітілген, № 2 өзгерістері және толықтырулары бар, 2016 жылғы 12, ақпандағы Банктің Директорлар кеңесінің № 03/2016 хаттамасымен бекітілген, № 3 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2016 жылғы 14 наурыздағы Банктің Директорлар кеңесінің № 6/2016 хаттамасымен бекітілген, № 4 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2016 жылғы 21 сәуіріндегі Банктің Директорлар Кеңесі № 9/2016 хаттамасымен бекітілген, № 5 өзгерістері мен толықтырулары бар, Банктің Директорлар Кеңесі 2016 жылғы 27 маусымында Банктің Директорлар кеңесінің № 19/2016 хаттамасымен бекітілген.

Банктің жалпы банк Ережесі_.pdf, 304 КБ, 30.09.2016

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі.pdf, 390 КБ, 30.09.2016

Қосымша 2-ЗТ тариф кестесі.pdf, 622 КБ, 30.09.2016