Банктік корпоративтік құжаттары

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №2 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 24 ақпанында № 03/2017 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №2 өзгертулер мен толықтырулар). Осы №2 өзгертулер мен толықтырулар 2017 жылдың 14 наурызынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банктің жалпы банк Ережесі_с изм №2.pdf, 554 КБ, 27.02.2017

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі_с изм №2.pdf, 630 КБ, 27.02.2017

Қосымша 2 -ЗТ тариф кестесі _с изм.№2.pdf, 552 КБ, 27.02.2017

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның банкілік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесіне №1 өзгертулер мен толықтырулар Банктің Директорлар Кеңесінің 2016 жылғы 19 желтоқсанда № 34/2016 шешімімен бекітілді (бұдан былай – №1 өзгертулер мен толықтырулар).

Осы №1 өзгертулер мен толықтырулар 2017 жылдың 3 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Банктің жалпы банк Ережесі_с изм №1.pdf, 304 КБ, 20.12.2016

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі_с изм №1.pdf, 390 КБ, 20.12.2016

Қосымша 2 -ЗТ тариф кестесі _с изм.№1.pdf, 622 КБ, 20.12.2016Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Жалпы банк және өзге-де операцияларды жүргізу талаптары туралы ереже 2016 жылғы 30 қыркүйек Банктің Директорлар Кеңесінің № 28/2016 хаттамасымен бекітілді. Осы Ереже 2016 жылғы 14 қазан күшіне енеді.
Осы Ереже күшіне енген сәттен бастап 2015 жылғы 4 желтоқсанында Банктің Директорлар кеңесінің № 38/2015 хаттамасымен бекітілген Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Банкілік және өзге операциялар жүргізудің жалпа талаптары туралы ереженің қолданысы тоқтатылады, № 1 өзгерістері және толықтырулары бар, 2015 жылғы 31 желтоқсандағы Банктің Директорлар кеңесінің № 40/2015 хаттамасымен бекітілген, № 2 өзгерістері және толықтырулары бар, 2016 жылғы 12, ақпандағы Банктің Директорлар кеңесінің № 03/2016 хаттамасымен бекітілген, № 3 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2016 жылғы 14 наурыздағы Банктің Директорлар кеңесінің № 6/2016 хаттамасымен бекітілген, № 4 өзгерістері мен толықтырулары бар, 2016 жылғы 21 сәуіріндегі Банктің Директорлар Кеңесі № 9/2016 хаттамасымен бекітілген, № 5 өзгерістері мен толықтырулары бар, Банктің Директорлар Кеңесі 2016 жылғы 27 маусымында Банктің Директорлар кеңесінің № 19/2016 хаттамасымен бекітілген.

Банктің жалпы банк Ережесі_.pdf, 304 КБ, 30.09.2016

Қосымша 1-ЖТ тариф кестесі.pdf, 390 КБ, 30.09.2016

Қосымша 2-ЗТ тариф кестесі.pdf, 622 КБ, 30.09.2016